دانشنامه آزاد(به انگلیسی: Free Encyclopedia) نوعی از دانشنامه یا همان دایره المعارف است که همه خوانندگان آن از لحاط قانونی سیاست نامه ای آن دانشنامه یا به صورت کاملا آزادانه حق داشته و می توانند در بخشی از مطالب آن یا همه مطالب تغییر ایجاد کنند. تعریف و تمایز دانشنامه آزاد از دانشنامه آنلاین تنها می تواند در نوشتاری یا غیرنوشتاری بودن یا کتبی و آفلاین یا اینترنتی و آنلاین بودن باشد. دانشنامه آزاد معمولا نسبت به دیگر دانشنامه ها بسیار پرمحتواتر و غنی تر است اما ممکن است از حیث تاریخی بودن تفاوت عمده داشته باشد که بسیار جدیدتر است. تاکنون دانشنامه های آزاد کتبی آفلاین بسیار کم بوده اند.[۱]

چگونگی ویرایش دانشنامه کتبی ویرایش

ویرایش دانشنامه کتبی معمولا از سوی کاربران تعریف نمی شود بلکه از سوی خوانندگان توصیف می گردد. می تواند با اجازه از ناشر یا بیشتر نویسنده نظر در ویراستاری و ویرایش نسخه های بعدی داد یا ویرایش لحظه ای بدون چاپ های بعدی کرد. یا عناوینی به منظور سرگرمی اضافه کرد.[۲]

  1. کتاب چگونه بسازیم
  2. کتاب چگونه بسازیم