دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گفته می‌شود، سایر واحد های منحل و ادغام شده به قرار زیر است: