دانشگاه تربیت معلم

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دانشگاه تربیت معلم می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره کند:

دانشگاهی که اکنون دانشگاه تربیت معلم نام دارد:

دانشگاه‌هایی که پیشتر دانشگاه تربیت معلم نام داشتند: