دانشگاه تولوز

دانشگاه تولوز مجموعه‌های از نهادهای آموزش عالی در فرانسه است. تاریخ فعالیت این نهادها به ۱۲۲۹ میلادی بازمی‌گردد.[۱]

منابع