دانشگاه علم و فناوری نروژ

دانشگاه علم و فناوری نروژ یا دانشگاه فنی و علوم طبیعی نروژ (به نروژی Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet به انگلیسی Norwegian University of Science and Technology) در شهر تروندهایم در نروژ قرار دارد. این دانشگاه معتبرترین نهاد آموزش عالی در حوزه فنی مهندسی در نروژ و از نظر ابعاد دومین دانشگاه بزرگ نروژ است.

شهر تروندهایم عمدتاً به واسطه این دانشگاه رشد و توسعه پیدا کرده و صنایع مختلف مرتبط یا زاییده شده از دل دانشگاه در آن شکل گرفته‌اند.

نگارخانه

منابع

سایت رسمی دانشگاه فنی نروژ