داهومی نام قدیمی کشوری است که اکنون بنین نام دارد.

Kingdom of Dahomey

c. 1600–۱۹۰۴
پرچم Dahomey
used by King Ghezo (1818-1858); each King was believed to have his own flag
نشان ملی Dahomey
نشان ملی
پادشاهی داهومی در حدود سال ۱۸۹۴
پادشاهی داهومی در حدود سال ۱۸۹۴
وضعیتKingdom, vassal state of the Oyo Empire (1740–1823)
پایتختآبومی، بنین
زبان(های) رایجFon
دین(ها)
وودوو
حکومتMonarchy
Ahosu (King) 
• c. 1600 – c. 1625
دو-آکلین
• 1894–1900
Agoli-agbo
تاریخ 
• Aja settlers from Allada settle on Abomey Plateau
c. 1600
• Dakodonu begins conquest on Abomey Plateau
c. 1620
۱۷۲۴–۱۷۲۷
• King Ghezo defeats the Oyo Empire and ends tributary status
۱۸۲۳
• فروپاشی
۱۹۰۴
مساحت
1700۱۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع (۳٬۹۰۰ مایل مربع)
جمعیت
• 1700
350000
پسین
French Dahomey

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Dahomey," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahomey&oldid=194550521 (accessed March 7, 2008).