داوری مدنی

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف در بیرون از دادگستری است. داوری هرچند غیر رسمی است اما رای داور مانند رای قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

از دیگر روش‌های حل اختلاف غیر قضایی می‌توان به میانجیگری، سازش و مذاکره، پایمردی اشاره نمود.

منابع

۱.باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹.[پیوند مرده]

۲.قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۶.

۳.کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی نیویورک ۱۹۵۸

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون