داکوتا

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

داکوتا می‌تواند در موارد زیر به‌کار رود:

نام ویرایش

مکان جغرافیایی ویرایش

فرهنگ ویرایش

متفرقه ویرایش