دِج، تُرس یا دژ، چینه یا لایه‌ای سخت از زمین است که بین دو لایه سست تر قرار گرفته باشد.[۱]

جُستارهای وابستهویرایش

سنگ پوشش (en:Caprock)

بن‌مایه‌هاویرایش

  1. دج. «طبقهٔ سخت زمین. طبقه‌ای از زمین که از شن و سنگ و خاک باشد و سخت و محکم. تُرس. دژ. زمینی است سخت میان زمین سست سطح زمین و زمین سست دیگر زیر خود که به اصطلاح مقنیان آنرا آبکش نامند. طبقه‌ای از زمین که بسیار سخت است و پی دیوار بر آن نهند. || خاک طبقهٔ سخت زمین. || صلب و جامد. جسمی که ذرات آن بهم چسبیده است مانند سنگ و چوب. جامد.» علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «دج»، لغت‌نامهٔ دهخدا (بازیابی در ۲ آبان ۱۳۹۰).