دختری با خالکوبی اژدها (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دختری با خالکوبی اژدها به یکی از موارد زیر اشاره دارد: