میخائیل یان دخویه

(تغییرمسیر از دخویه)

میخائیل یان دخویه (به هلندی: Michael Jan de Goeje)(زادهٔ ۱۳ اوت ۱۸۳۶-مرگ ۱۷ مه ۱۹۰۹) خاورشناس هلندی بود.

دخویه

وی که زادهٔ فریسلاند بود در آغاز با راهنمایی راینهارت دوزی و جوینبول به آموختن زبان‌های خاورزمین پرداخت. بر زبان عربی تسلط داشت. در ۱۸۶۰ از دانشگاه لیدن درجه دکتری گرفت. آنگاه یک سال را به آموزش در دانشگاه آکسفورد گذراند و به تصحیح نزهةالآفاق ادریسی پرداخت.

در ۱۸۸۳ او استاد زبان عربی دانشگاه لیدن گردید. در ۱۹۰۶ از این سمت بازنشسته شد و در لیدن هم درگذشت.

او سرپرست ویراستاران جلدهای یک تا سهٔ دائرةالمعارف اسلام هم بود. همچنین او از نویسندگان جلد نهم دانشنامهٔ بریتانیکا بود. او همچنین عضو انستیتو دو فرانس بود و نشان شایستگی آلمان و همچنین دکترای افتخاری دانشگاه کمبریج را دریافت داشته‌بود.

اثرها ویرایش

 • ترجمهٔ مسالک‌الممالک اصطخری، لیدن ۱۸۷۰
 • ترجمهٔ صورةالارض ابن حوقل، لیدن ۱۸۷۳
 • دیوان مسلم ابن ولید، ۱۸۷۵
 • احسن‌التقاسیم مقدسی، لیدن ۱۸۷۷
 • فهارس، لیدن ۱۸۷۹
 • البلدان ابن فقیه همدانی، لیدن ۱۸۸۵
 • المسالک والممالک ابن خرداذبه، لیدن ۱۸۸۹
 • اعلاق‌النفیسه ابن رسته، لیدن ۱۸۹۲
 • کتاب‌البلدان یعقوبی، لیدن ۱۸۹۲
 • التنبیه والاشراف مسعودی، لیدن ۱۸۹۴
 • ویرایش تذکرهٔ ابن قطیبه، ۱۹۰۴
 • سفرهای ابن جبیر، ۱۹۰۷

منابع ویرایش

 • لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ دخویه

Wikipedia contributors, "Michael Jan de Goeje," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Jan_de_Goeje&oldid=289315172 (accessed May 11, 2009).