دره پو (ایتالیایی: Pianura Padana) یکی از عوارض جغرافیایی مهم در ایتالیا است. این دره با طول تقریبی ۶۵۰ کیلومتری در راستای شرقی- غربی گسترده شده است و با مساحت ۴۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع شامل دشت ونتی نیز می‌شود. دره پو در واقع به حوضه آبریز رود پو ارتباط ندارد و از آلپ غربی تا دریای آدریاتیک گسترش دارد. سرزمین‌های هموار ونتو و فریولی اغلب بخشی از دره پو محسوب می‌شوند هرچند که زهکشی آن‌ها در دره پو انجام نمی‌شود ولی در یک دشت یکپارچه به هم می‌پیوندند.

نقشه رود پو در دشت پادان

منابع ویرایش