باز کردن منو اصلی
"دو دروئید"، حکاکی از قرن نوزدهم برپایه نقاشی از برنارد د مونتفاوکون در سال ۱۷۱۹.[۱]

دروئید (به انگلیسی: Druid) عضوی از طبقه تحصیل‌کرده و پیشه‌ور در میان اقوام سلت سرزمین‌های گل‌ها، بریتانیا، ایرلند و احتمالاً دیگر مناطق در دوران عصر آهن بوده است. سخنوران، شاعران، پزشکان و پیشه‌وران دیگر مشاغل آموختنی در طبقهٔ دروئید گنجانده می‌شده‌اند، اگر چه سرشناس‌ترین دروئیدها رهبران مذهبی بوده‌اند.

منابعویرایش

  1. Antiquitas explanatione et schematibus illustrata vol. ii, part ii, book v. (p. 436). Montfaucon claims that he is reproducing a bas-relief found at Autun, Burgundy.