درگاه:حسابداری/آنچه می‌توانید انجام دهید

شما هم می‎توانید در ویکی‌پروژه حسابداری هم‎کاری کنید. برای آغاز، {{نشان حسابدار}} و {{کاربر:جعبه کاربر/پروژه حسابداری}} را به صفحه کاربری خود بیفزایید. با این کار نام کاربری‎تان به‎طور خودکار به [[رده:کاربران ویکی‌پروژه حسابداری]] افزوده می‎شود.

Turkic Literature Logo این کاربر با ویکی‌پروژه حسابداری همکاری می‌کند.


سپس