درگاه:حقوق بشر/اخبار/مهر ۸۷

  • ۲۵ مهر ---بخشنامه لغو اعدام: رییس قوه قضائیه ایران با ابلاغ بخشنامه ای به مراجع قضایی در سراسر کشور ارسال کرده که بر اساس آن دادگاه ها مکلف به صدور حکم حبس ابد بجای اعدام هستند.

فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که این بخشنامه چندان هم که تبلیغ شده است تحول مهمی به شمار نمی رود ، زیرا تا زمانیکه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل نشود الزام آور نیست و دادگاهها و قضات ملزم به تبعیت از آن نیستند.