درگاه:دانش/نگارهٔ برگزیده/۲۱

Indian pigments.jpg

رنگدانه هندی که در رنگرزی به کار می‌رود.