درگاه:مایکل جکسون/گفتاورد

ویرایش گفتاورد ۱

درگاه:مایکل جکسون/گفتاورد/۱

«اگر با دانستن این موضوع که دیگران شما را دوست دارند به دنیا بیایید و با همین احساس نیز دنیا را ترک کنید، با هر پیشامدی که بین این دو زمان برایتان اتفاق بیافتد کنار خواهید آمد.»»

ویرایش گفتاورد ۲

درگاه:مایکل جکسون/گفتاورد/۲

««در برخی مواقع، فروش تریلر مثل یک کالای لوکس نیست، بلکه همانند یک کالای ضروری در هر خانه‌ای پیدا می‌شود... تریلر احتمالأ شنیده شده‌ترین ضبط تمام تاریخ است.»»

جی. رندی تارابورلی، زندگی‌نامه‌نویس

ویرایش گفتاورد ۳

درگاه:مایکل جکسون/گفتاورد/۳

«از وقتی که یک پسر بچه بودم، رؤیای درست کردن پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی را در سر می‌پروراندم. یادم می‌آید وقتی بچه بودم، قبل از این‌که به داخل استخر بپرم، یک آرزو می‌کردم. فراموش نکنید، من با صنعت موسیقی بزرگ شدم، اهداف را فهمیدم و درک کردم. در حالی که همه به من می‌گفتند که چه چیز ممکن است و چه چیز ممکن نیست. اما من می‌خواستم یک کار خاص انجام بدهم. موقع پریدن به داخل استخر، بازوانم را تا آنجا که می‌توانستم از هم بازمی‌کردم. مانند اینکه داشتم افکارم را به بالا، به سمت آسمان هدایت می‌کردم. سپس آرزو می‌کردم و بعد به داخل آب شیرجه می‌زدم. به خودم می‌گفتم: «این رؤیای من است، این آرزوی من است». هر دفعه قبل از شیرجه زدن درون آب، این کارها را انجام می‌دادم.»

ویرایش گفتاورد ۴

درگاه:مایکل جکسون/گفتاورد/۴

««حقیقت این بود که مایکل و ام‌تی‌وی یکدیگر را به عظمت رساندند. هیچ‌کس تا آن زمان هرگز چنین چیزی را ندیده بود و این هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد.»»

کوئینسی جونز، تهیه‌کننده

ویرایش گفتاورد ۵
ویرایش گفتاورد ۶
ویرایش گفتاورد ۷
ویرایش گفتاورد ۸
ویرایش گفتاورد ۹
ویرایش گفتاورد ۱۰
ویرایش گفتاورد ۱۱
ویرایش گفتاورد ۱۲
ویرایش گفتاورد ۱۳
ویرایش گفتاورد ۱۴
ویرایش گفتاورد ۱۵
ویرایش گفتاورد ۱۶
ویرایش گفتاورد ۱۷
ویرایش گفتاورد ۱۸
ویرایش گفتاورد ۱۹
ویرایش گفتاورد ۲۰
ویرایش گفتاورد ۲۱
ویرایش گفتاورد ۲۲
ویرایش گفتاورد ۲۳
ویرایش گفتاورد ۲۴
ویرایش گفتاورد ۲۵
ویرایش گفتاورد ۲۶
ویرایش گفتاورد ۲۷
ویرایش گفتاورد ۲۸
ویرایش گفتاورد ۲۹
ویرایش گفتاورد ۳۰
ویرایش گفتاورد ۳۱
ویرایش گفتاورد ۳۲
ویرایش گفتاورد ۳۳
ویرایش گفتاورد ۳۴
ویرایش گفتاورد ۳۵
ویرایش گفتاورد ۳۶
ویرایش گفتاورد ۳۷
ویرایش گفتاورد ۳۸
ویرایش گفتاورد ۳۹
ویرایش گفتاورد ۴۰
ویرایش گفتاورد ۴۱
ویرایش گفتاورد ۴۲
ویرایش گفتاورد ۴۳
ویرایش گفتاورد ۴۴
ویرایش گفتاورد ۴۵
ویرایش گفتاورد ۴۶
ویرایش گفتاورد ۴۷
ویرایش گفتاورد ۴۸
ویرایش گفتاورد ۴۹
ویرایش گفتاورد ۵۰
ویرایش گفتاورد ۵۱
ویرایش گفتاورد ۵۲
ویرایش گفتاورد ۵۳
ویرایش گفتاورد ۵۴
ویرایش گفتاورد ۵۵
ویرایش گفتاورد ۵۶
ویرایش گفتاورد ۵۷
ویرایش گفتاورد ۵۸
ویرایش گفتاورد ۵۹
ویرایش گفتاورد ۶۰
ویرایش گفتاورد ۶۱
ویرایش گفتاورد ۶۲
ویرایش گفتاورد ۶۳
ویرایش گفتاورد ۶۴
ویرایش گفتاورد ۶۵
ویرایش گفتاورد ۶۶
ویرایش گفتاورد ۶۷
ویرایش گفتاورد ۶۸
ویرایش گفتاورد ۶۹
ویرایش گفتاورد ۷۰
ویرایش گفتاورد ۷۱
ویرایش گفتاورد ۷۲
ویرایش گفتاورد ۷۳
ویرایش گفتاورد ۷۴
ویرایش گفتاورد ۷۵
ویرایش گفتاورد ۷۶
ویرایش گفتاورد ۷۷
ویرایش گفتاورد ۷۸
ویرایش گفتاورد ۷۹
ویرایش گفتاورد ۸۰
ویرایش گفتاورد ۸۱
ویرایش گفتاورد ۸۲
ویرایش گفتاورد ۸۳
ویرایش گفتاورد ۸۴
ویرایش گفتاورد ۸۵
ویرایش گفتاورد ۸۶
ویرایش گفتاورد ۸۷
ویرایش گفتاورد ۸۸
ویرایش گفتاورد ۸۹
ویرایش گفتاورد ۹۰
ویرایش گفتاورد ۹۱
ویرایش گفتاورد ۹۲
ویرایش گفتاورد ۹۳
ویرایش گفتاورد ۹۴
ویرایش گفتاورد ۹۵
ویرایش گفتاورد ۹۶
ویرایش گفتاورد ۹۷
ویرایش گفتاورد ۹۸
ویرایش گفتاورد ۹۹