درگاه:هوانوردی/تصویر منتخب/۳

Fokker DR1 D-EFTJ OTT2013 D7N9181 BEA 002.jpg

فوکر دی‌آر ۱ هواپیمای جنگنده ساخت شرکت فوکر (آلمان) بود. این هواپیما که تک موتوه بود در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار می‌گرفت.