درگاه (دیوان‌سالاری)

درگاه، یکی از بخش‌های دیوان‌سالاری غزنویان و سلجوقیان که به همراه دیوان، ساختار اداری حکومت را به وجود می‌آورند. درگاه، خود به دو بخش تقسیم می‌شد: بخشی از درگاه، به حرم سلطان تعلق داشت و امور مالی و اقتصادی آن را «وکیل خاص» اداره می‌کرد، بخش دیگر درگاه، محل رفت‌وآمد افراد بلندپایه کشوری و لشکری، طبقات مذهبی، دانشمندان و اقطاع‌داران بود.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • ستار زاده، ملیحه (۱۳۸۶). سلجوقیان. تهران: انتشارات سمت.