درگذشته‌ها در ۲۰۱۰

آن‌چه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در سال ۲۰۱۰ درگذشته‌اند. نام‌ها بر اساس فهرست الفبایی نام خانوادگی افراد مرتب شده‌اند. نام اشخاص را به صورت زیر اضافه کنید:

  • نام، سن، کشور و دلیل سرشناسی، علت مرگ

ژانویهویرایش

آوریلویرایش

ژوئیهویرایش

مهویرایش

اوتویرایش

سپتامبرویرایش

اکتبرویرایش

نوامبرویرایش