درگیری‌های مرزی روسیه و منچو

درگیری‌های مرزی دودمان چینگ و روسیه تزاری (۱۶۵۲–۱۶۸۹) سلسله درگیری‌هایی میان دودمان چینگ و روسیه تزاری بود. روس‌ها در نهایت در فتح منطقه شمالی رود آمور ناکام ماندند. اوج درگیری مربوط به محاصره منطقه قزاق‌نشین آلبازین در ۱۶۸۶ میلادی بود و سرانجام منجر به انعقاد پیمان نرشینسک در ۱۶۸۹ شد. روس‌ها طبق قرارداد موظف شدند که منطقه مورد ادعا را به چین بازگردانند.

درگیری‌های مرزی منچو و روسیه
Albazin.jpg
نیروهای دودمان چینگ به آلبازین حمله می‌کنند.
تاریخ۱۶۵۲–۱۶۸۹
مکان
نتیجه پیروزی دودمان چینگ
پیمان نرچینسک
طرفین درگیر
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg دودمان چینگ
Flag of the King of Joseon (Fringeless).svg چوسان
Flag of Russia.svg روسیه تزاری
کازاک
فرماندهان و رهبران
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg هایز (海色)
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg هیفه (希福)
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg مینگاداری(明安达理)
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg Sarhuda(沙爾虎達)
Flag of the King of Joseon (Fringeless).svg Byeon گیوپ
Flag of the King of Joseon (Fringeless).svg شین ریو
Flag of Russia.svg ایوروفی خاباروف
Flag of Russia.svg اونوفری استپانوف
Flag of Russia.svg آفاناسی پاشکوف
Flag of Russia.svg الکسی تولبوزین
Flag of Russia.svg آفاناسی بیتون
قوا
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg: 15,000 سرباز شامل Manchu Bannermen و سربازان هان
Flag of the King of Joseon (Fringeless).svg: ~۴۰۰ سرباز
Flag of Russia.svg: 2,000 سرباز
تلفات و ضایعات
25px: چندین هزار نفر (debated)
Flag of the King of Joseon (Fringeless).svg: ~۴۰ سرباز
Flag of Russia.svg: ~۸۰۰ سرباز

منابع