دریای اسمیت

دریای اسمیت (Mare Smythii) یکی از یکی از دریاوارهای سطح کره ماه است که در سمت پیدای ماه قرار گرفته‌است. این دریاوار در راستای استوای ماه و در شرقی‌ترین لبهٔ سمت پیدای ماه جای دارد.

دریای اسمیت.

حوضهٔ اسمیت که این دریاوار در آن قرار گرفته مربوط به دور پیشا-شهدی[۱] است ولی پدیده‌های پیرامون آن به سامانه شهدی[۲] تعلق دارند. مادهٔ تشکیل‌دهندهٔ این دریاوار که کف آن را پوشانده، یک بازالت پرآلومین است که از بازالت دوره رگباری بالا[۳] تشکیل شده که روی آن را بازالت‌های اراتوستنی[۴] پوشانده‌اند.

دهانهٔ نپر[۵] در شمال این دریاوار قرار گرفته و این دهانه هم‌چنین جزئی از کمربند جنوبی دریای کناره است. کمی دورتر از دریاوار اسمیت دو دهانهٔ برخوردی به نام‌های شوبرت و شوبرت بی. واقع شده‌اند. دهانه دیگری که در لبه جنوبی دریاوار اسمیت دیده می‌شود و با مادهٔ تیره‌رنگ دریاواری پوشیده شده دهانه کستنر[۶] است.

دریای اسمیت نام خود را از ستاره‌شناسی بریتانیایی سدهٔ نوزدهم، ویلیام هنری اسمیت گرفته‌است.

منابع و پانویس‌هاویرایش

  • اطلس ماه‌شناسی ناسا، بازدید: ژوئن ۲۰۱۰.
  • J. L..Whitford-Stark (1982) A Preliminary Analysis of Lunar Extra-Mare Basalts: Distribution, Compositions, Ages, Volumes, and Eruption Styles. The Moon and Planets 26, 323-338.
  1. Pre-Nectarian epoch
  2. Nectarian System
  3. Upper Imbrian
  4. Eratosthenian
  5. Neper
  6. Kästner