دری کستل (کرجی) (به انگلیسی: Derry Castle (barque)) یک کشتی بود.

دری کستل (کرجی)
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۱۸۸۳
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش