دستگاه اشکی Lacrimal apparatus یک سیستم فیزیولوژیک شامل ساختارچشمی برای تولید و تخلیه اشک می‌باشد. که شامل:

  • غدد اشکی، که اشک را ترشح می‌کنند و مجاری خروجی آن اشک را به سطح چشم انسان هدایت می‌کنند.
  • کانالیکول‌های اشکی، کیسهٔ اشکی مجرای نازولاکریمال اشک را به بینی هدایت می‌کنند و به کونکاهای تحتانی می‌برد.
  • عصب دهی Lacrimal apparatus شامل هم اعصاب سمپاتیک شبکهٔ کاروتید و پاراسمپاتیک می‌باشد.
Lacrimal apparatus
The lacrimal apparatus. Right side.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینApparatus lacrimalis
MeSHD007765
TA98A15.2.07.056
TA26845
FMA55605

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش