دستگرد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دستگرد به‌آبادی‌های ساخته شده در دوره ساسانیان اطلاق می‌شود و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرویرایش

روستاویرایش

استان اصفهانویرایش

 • دستگرد (فریدون‌شهر) روستایی در دهستان پشتکوه موگویی بخش موگویی شهرستان فریدون‌شهر استان اصفهان
 • دستگرد (نطنز)، روستایی در شهرستان نطنز بخش مرکزی استان اصفهان
 • دستگرد مهراوران روستایی در دهستان گرکن بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه استان اصفهان
 • دستگردمار روستایی در دهستان براآن شمالی بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان
 • دستگردو روستایی در دهستان تودشک بخش تودشک شهرستان کوهپایه استان اصفهان

استان چهارمحال و بختیاریویرایش

 • دستگرد (بروجن) روستایی در دهستان چغاخور بخش بلداجی شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری
 • دستگرد (فلارد) روستایی در دهستان پروز بخش امام زاده حسن شهرستان فلارد استان چهارمحال و بختیاری
 • دستگرد امامزاده روستایی در دهستان دستگرد بخش فرخشهر شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری

استان خراسان جنوبیویرایش

 • دستگرد (بخش مرکزی سربیشه) روستایی در دهستان مومن‌آباد بخش مرکزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی
 • دستگرد (بیرجند) روستایی در دهستان القورات بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی
 • دستگرد (خوسف) روستایی در دهستان خوسف بخش مرکزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی
 • دستگرد (درمیان) روستایی در دهستان طبس مسینا بخش گزیک شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی
 • دستگرد (مود) روستایی در دهستان مود بخش مود شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی

استان خراسان رضویویرایش

 • دستگرد (گلبهار) روستایی در دهستان بیزکی بخش مرکزی شهرستان گلبهار شهرستان استان خراسان رضوی
 • دستجرد (رشتخوار) روستایی در دهستان رشتخوار بخش مرکزی شهرستان رشتخوار استان خراسان رضوی

استان سیستان و بلوچستانویرایش

 • دستگرد (سرباز) روستایی در دهستان نسکند بخش نسکند شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
 • دستگرد (نیک‌شهر) روستایی در دهستان دستگرد بخش بنت شهرستان نیک‌شهر استان سیستان و بلوچستان
 • دستکرت یا دستگرد روستایی در دهستان پارود بخش پارود شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان

استان قمویرایش

 • دستگرد (کهک) روستایی در دهستان فردو بخش فردو شهرستان کهک استان قم

استان کرمانویرایش

 • دستگرد (جیرفت) روستایی در دهستان مسکون بخش جبالبارز شهرستان جیرفت استان کرمان

استان کهگیلویه و بویراحمدویرایش

 • دستگرد (چاروسا) روستایی در دهستان طیبی سرحدی غربی بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد
 • دستگرد (بخش مرکزی کهگیلویه) روستایی در دهستان دهدشت شرقی بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد

استان لرستانویرایش

 • دستگرد (زز و ماهرو) روستایی در دهستان ززشرقی بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز استان لرستان
 • دستگرد (بشارت) روستایی در دهستان ذلقی شرقی بخش بشارت شهرستان الیگودرز استان لرستان

استان هرمزگانویرایش

 • دستگرد درگاز روستایی در دهستان گوهران بخش گوهران شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
 • دستگرد ناگرد روستایی در دهستان درآبسر بخش گوهران شهرستان بشاگرد استان هرمزگان