دست (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دست قسمتی از بدن جانوران است.

دست ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلمویرایش

مطبوعاتویرایش

ارتباطات انسانویرایش

جواهراتویرایش