دشت مارگو

یکی از دشت‌های افغانستان

دشت مارگو وسیع‌ترین دشت در منطقۀ سیستان می‌باشد، که از بخشی زیاد ولایت نیمروز افغانستان را در بر می‌گیرد؛ گفته می‌شود که در این دشت وسیع ذخایر بزرگ اورانیم وجود دارد. این دشت از شمال نیمروز شروع شده تا نزدیکی ایران امتداد دارد.

Dashti Margo, left of centre

منابعویرایش