دشت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دشت سرزمینی صاف و هموار که معمولاً دور تا دور آن را حصاری از کوهستان در بر گرفته‌است.

دشت همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: