دفاع اسلاو

از گشایش های مهم برای ایستادگی در برابر d4 سفید

دفاع اسلاو یکی از گشایش‌های بازی شطرنج است که با حرکت‌های 1. d4 d5 2. c4 c6 در شروع بازی آغاز می‌شود.

Slav Defense
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black pawn
d5 black pawn
c4 white pawn
d4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
حرکت‌ها 1.d4 d5 2.c4 c6
دانشنامه گشایش‌ها D10–D19
از گشایش گامبی وزیر
Chessgames.com opening explorer

دفاع اسلاو از مهمترین گشایش‌های بسته و از شاخه‌های اصلی گامبی وزیر محسوب می‌شود. اولین بررسی‌های به‌جامانده از این شروع بازی به دههٔ ۱۵۹۰ بازمی‌گردد. استادان شطرنج اسلاو و شوروی از جمله آلخین، برونشتین، ویدمار و اسمیسلوف بیشترین ایده‌ها را در این دفاع وارد کرده‌اند.

در سال‌های اخیر دفاع اسلاو از محبوب‌ترین شروع بازی‌های استادانی چون آناند، کرامنیک، ایوانچوک، ژول لوتیه و نایجل شورت بوده است. کرامنیک در مسابقه قهرمانی جهان سال ۲۰۰۶ خود با وسلین توپالف در ۶ بازی از ۸ بازی خود با مهره سیاه دفاع اسلاو را به کار بست.

از مزایای حرکت c6 سیاه که به دفاع اسلاو منجر می‌شود (نسبت به حرکت سنتی‌تر e6) در گامبی وزیر نپذیرفته؛ مسدود نشدن راه فیل سفیدرو، آچمز نشدن اسب سیاه در f6 در صورت حرکت فیل سفید به خانه g5 و تهدید b5 پس از گرفتن گامبی سفید (dxc4) است. عیب این دفاع هم در آن است که ممکن است سیاه برای انجام c5 تمپو از دست بدهد و اسب b8 از خانهٔ c6 محروم می‌شود.

دفاع اسلاو ویرایش

دفاع اسلاو
1.Cf3 d5
2.d4 Cf6
3.c4 c6
4.Cc3 dxc4
5.a4 Ff5
6.e3 e6
7.Fxc4 Fb4
۸٫۰–۰ ۰–۰
9.Ch4 Fg4
10.f3 Fh5
11.g4 Fg6
12.Cxg6 hxg6
13.Db3 De7
14.e5 Cd5
15.e4 Cb6
16.Ca2! Fa5
17.Fe2 e5
18.Dc2! Cb-d7
19.dxe5 Dxe5
20.Rh1 Te8
21.Fc4 Cb8
22.Fd3 Ca6
23.Fxa6 bxa6
24.Td1! c5
25.Fe3 Ta-c8
26.Cc3 Cc4
27.Fc1 Tb8?
28.Cd5 Cxb2
29.Ff4 De6 30.Fxb8 تسلیم

منابع ویرایش

  • مایزلیس، ایلیا لویچ (۱۳۷۸تئوری بنیادی شطرنج، ترجمهٔ رضا رضایی، تهران: ساغر و فرزین، ص. صص ۵۷۵–۵۷۶، شابک ۵-۱۹-۰۰۰۶۹۶-۴
  • Wikipedia contributors, "Slav Defense," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Slav_Defense&oldid=376769027 (accessed August 12, 2010).

پیوند به بیرون ویرایش