دفتر خاطرات روزانه

یک دفتر خاطرات روزانه یا ژورنال ثبتی‌است (اصالتاً در قالب دست‌نویس) با مدخل‌هایی مجزا و مرتب شده به تاریخ که اتفاقات در طول یک روز را گزارش می‌دهد. یک دفتر خاطرات روزانه ممکن است شامل تجربیات شخصی یا افکار و احساسات و توضیحی در رابطه با اینکه چه وقایعی خارج از تجربهٔ مستقیم نویسنده در حال رخ‌دادن است باشد.[۱]

دفتر خاطرات روزانهٔ واقعی از آنه فرانک که در برلین به نمایش گذاشته‌شده‌است.

منابع ویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Diary," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Diary&oldid=515669386 (accessed October 5, 2012).