دل

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

دل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

با تلفظ دِل:

 • دل به معنی قلب
 • دل در معنای عامیانه به معنی معده
 • دل یک مقوله فلسفی به معنای منبع احساسات
 • دل یک مقوله عرفانی به معنای منبع ادراک
 • دل (قلب) یک مقوله قرآنی به معنای منبع ادراک محسوسات ظاهری و باطنی
 • دل (خال ورق) یکی از خال‌ها در ورق بازی
 • دل (شرکت) سازنده رایانه آمریکایی
 • عملگر دل عملگر مشتق گیری در ریاضیات
 • دل (سروآباد) روستایی در بخش مرکزی شهرستان سروآباد در استان کردستان
 • مایکل دل رئیس و بنیانگذار شرکت رایانه‌ای دل کامپیوتر
 • دل (مجموعه نمایش خانگی) سریال شبکه نمایش خانگی تولید ۱۳۹۷ به کارگردانی منوچهر هادی


با تلفظ دُل:

 • شرکت غذایی دل٬ یک شرکت چندملیتی آمریکایی در زمینه‌ی محصولات کشاورزی