باز کردن منو اصلی

دل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

با تلفظ دِل:


با تلفظ دُل:

  • شرکت غذایی دل٬ یک شرکت چندملیتی آمریکایی در زمینه‌ی محصولات کشاورزی