دلایل‌الصدق

(تغییرمسیر از دلایل الصدق)

دلایل الصدق کتابی کلامی در شرح نهج الحق علامه حلی است.

نویسندهویرایش

محمد حسن مظفر (برادر بزرگتر محمدرضا مظفر) از شاگردان آخوند خراسانی و از دانشمندان عراقی ساکن نجف که در قرن ۱۴ می زیسته می‌باشد.

محتواویرایش

محمدحسن مظفر کتاب نهج الحق علامه حلی را به صورت مبسوط شرح کرده و نامش را دلایل الصدق فی شرح نهج الحق نهاده است. وی در این کتاب به شبهان ابن تیمیه در منهاج السنه و روزبهان بقلی در رد نهج الحق هم پاسخ داده و حقانیت مذهب تشیع را به نمایش گذارده و ادله بسیاری بر ضد عقاید غیر شیعیان متذکر شده است.

ترجمه به فارسیویرایش

از آنجا که دلایل الصدق به زبان عربی است محمد سپهری این کتاب را ترجمه کرده و انتشارات امیرکبیر تهران آن را چاپ کرده است.

جستارهای وابستهویرایش

متن کتاب نهج الحقویرایش

  • al-shia.org/html/ara/books/?mod=aqaed&start=30&end=40

متن کتاب دلایل الصدقویرایش

پیوند به یرونویرایش

  • مقاله ای در باب کتابشناسی دلایل الصدق:

al-athar.ir/home/Content?id=313&code=10

منابعویرایش

  • ترجمه دلایل الصدق، مترجم محمد سپهری، مقدمه کتاب، تهران، چاپ ۱۳۶۸، گالینگور، ۲ جلد.
  • الذریعه، آقابزرگ تهرانی، ج۵، ذیل دلایل الصدق، ص۵۴۰
  • نقباء البشر، آقابزرگ تهرانی، ج۲، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.