دماوند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دماوند کوهی در شمال ایران، بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است.

دماوند همچنین ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد: