دم‌چلچله‌ای

در اصطلاحات پرچم‌شناسی دم‌چلچله‌ای یا دم‌پرستویی به یک برش V شکل در پرچم که باعث می‌شود پرچم دو نقطه خاتمه داشته باشد یا به هر پرچمی که برش V-شکل داشته باشد گفته می‌شود.

شکل یک پرچم دم‌چلچله‌ای.

نام آن از دم چنگال‌مانند پرنده‌های پرستو می‌آید.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش