دم یک اندام است که در بسیاری از جانوران وجود دارد. دم در انتهای ستون مهره‌ها قرار دارد و از مهره‌های استخوان در دنبالچه به‌وجود آمده‌است . انتهای دم به شکل دسته‌ای مو در پشت پاها آویخته بوده و در پرندگان به شکل پرهایی که در پایان بدن روییده‌اند، می‌باشد.[۱] گفته شده است که در ایران هم انسانهایی وجود دارند که دم دارند!مردم شهرستان تیران از شهرستانهای نزدیک به استان اصفهان طبق گفته شواهد دم دارند ولی آن را مخفی میکنند!

دم مارپیچی آفتاب‌پرست جکسون

نگارخانه ویرایش

پانویس ویرایش

  1. لغت‌نامهٔ دهخدا