دندان‌های آسیای کوچک

کنار هر دندان نیش، دو دندان آسیا کوچک (جمعا ۸عدد) قرار دارند که فاصله بین دندان‌های نیش تا دندان‌های آسیا بزرگ را پر می‌کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه‌های آنها تیز و عاج دار می‌باشد. دندان‌های آسیا کوچک کنار نیش‌ها، دو ریشه‌ای و دندان‌های آسیا کوچک کنار آسیا‌های بزرگ، تک ریشه‌ای هستند. در فک پایینی، تمامی دندان‌های آسیا کوچک، تک ریشه‌ای می‌باشند

Premolar
Gray997.png
Permanent teeth of right half of lower dental arch, seen from above.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینdentes premolares
مشD001641
تی‌اِی۹۸A05.1.03.006
تی‌اِی۲909
اف‌ام‌اِی55637

نگارخانهویرایش