دندان‌های آسیای کوچک

کنار هر دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک (جمعا ۸عدد) قرار دارند که فاصله بین دندان‌های نیش تا دندان‌های آسیا بزرگ را پر می‌کنند. سطح روی آنها پهن و تخت و لبه‌های آنها تیز و عاج دار می‌باشد. دندان‌های آسیا کوچک کنار نیش‌ها، دو ریشه‌ای و دندان‌های آسیا کوچک کنار آسیا‌های بزرگ، تک ریشه‌ای هستند. در فک پایینی، تمامی دندان‌های آسیا کوچک، تک‌ریشه‌ای هستند.

Premolar
Permanent teeth of right half of lower dental arch, seen from above.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینdentes premolares
MeSHD001641
TA98A05.1.03.006
TA2909
FMA55637

نگارخانه

ویرایش