دنگیز بیگ حکمران کمره و محلات در زمان حکومت شاه عباس یکم صفوی بود. در سال ۱۶۰۳ شاه عباس او را به همراه سفیر اسپانیا، سن آنتونیو به دربار فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا و پرتغال فرستاد.

دنگیز بیگ و دون آنتونیو در راه اسپانیا مهر نامه شاه عباس به فیلیپ را باز کردند. دنگیز بیگ همچنین بر خلاف رسوم زمان در ایران در مراسم سوگواری مارگریت ملکه اسپانیا لباس سیاه پوشید، نامه‌ای که شاه عباس به پاپ پل پنجم نوشته بود را به یک تاجر سپرد تا به پاپ برساند، پنجاه عدل ابریشم (که انحصار تجارت آن در اختیار شاه عباس بود) به پادشاه اسپانیا بخشید و اینکار نه تنها مرتبهٔ شاه ایران را بالا نبرد بلکه این قضاوت را در ذهن پادشاه اسپانیا به وجود آورد که شاه ایران آداب سیاست نمی‌داند،[۱] با همراهانش بدرفتاری کرد و آنها به مذهب کاتولیک گرویدند.[۲] پس از بازگشت به اصفهان در (۱۰۲۲ هـ ق/۱۶۱۳م)، شاه عباس دنگیز بیگ را به خاطر کارهای اشتباهی که انجام داده بود اعدام کرد.[۳]

منابع ویرایش

  1. نوایی، عبدالحسین: روابط سیاسی اقتصادی ایران در دورهٔ صفویه، ص ۱۰۲
  2. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. تاریخ روابط خارجی ایران. امیرکبیر، ۱۳۹۳. ۶۳
  3. منشی، اسکندربیگ: تاریخ عالم آرای عباسی، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۷۷، ج۲، صص ۱۴۲۴–۱۴۲۳