دهه ۱۹۲۰ (میلادی)

(تغییرمسیر از دهه ۱۹۲۰)

دهه ۱۹۲۰ میلادی بر اساس تقویم گریگوری، به دوره‌ای اطلاق می‌شود که از ابتدای ۱۹۲۰ (میلادی) آغاز شد و در انتهای ۱۹۲۹ (میلادی) به پایان رسید.