دهه ۱۹۳۰ (میلادی)

دههٔ ۱۹۳۰ میلادی بر اساس تقویم گریگوری، به دوره‌ای اطلاق می‌شود که از ابتدای ۱۹۳۰ (میلادی) آغاز شد و در انتهای ۱۹۳۹ (میلادی) به پایان رسید.

نگارخانه ویرایش