دهه ۱۹۳۰ (میلادی)

دهه

دههٔ ۱۹۳۰ میلادی بر اساس تقویم گریگوری به زمانی تاریخی گفته می‌شود که از ابتدای ۱۹۳۰ (میلادی) آغاز شد و در انتهای ۱۹۳۹ (میلادی) به پایان رسید.

نگارخانه ویرایش