دودمان آنتیپاتری

دودمان آنتیپاتری (سبز)

دودمان آنتیپاتری دولتی مقدونی بود که توسط کاساندر پسر آنتیپاتر در ۳۰۲ قبل از میلاد تأسیس شد. عمر این دودمان چندان به درازا نکشید و در ۲۹۴ قبل از میلاد توسط دودمان آنتیگونی از میان رفت. اعضای دودمان آنتیپاتری عبارتند از:

منابعویرایش