باز کردن منو اصلی
دودمان آنتیپاتری (سبز)

دودمان آنتیپاتری دولتی مقدونی بود که توسط کاساندر پسر آنتیپاتر در ۳۰۲ قبل از میلاد تأسیس شد. عمر این دودمان چندان به درازا نکشید و در ۲۹۴ قبل از میلاد توسط دودمان آنتیگونی از میان رفت. اعضای دودمان آنتیپاتری عبارتند از:

منابعویرایش