دودمان مینگ جنوبی

دودمان مینگ جنوبی (۱۶۴۴-۱۶۶۲ میلادی) سلسله ای بود که پس از فروپاشی دولت مینگ توسط شورشیان، بدست شاهزاده خونگ گوانگ تأسیس شد. این سلسله در مقابل حملات منچوها مقاومت کرد و تا ۱۶۶۲ میلادی به حیاتش ادامه داد.

دودمان مینگ جنوبی
زبان‌های چینی南明

منابع ویرایش