دوده (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دوده، دارای معانی و کاربردهای زیر است.