دودکش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

دودکش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • دودکش ابزاری برای فرستادن فراورد‌ه‌هایِ سوختنِ آتش به پیرامون.
  • دودکش، مجموعه تلویزیونی ساخت ایران