دوران پیشاکلمبی

دوران پیشا-کُلُمبی Pre-Columbian era به برهه‌ای از تاریخ قاره آمریکا گفته می‌شود که هنوز مردم اروپایی به این قاره وارد نشده بودند. عبارت پیشاکلمبی به دوران پیش از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب اشاره دارد. این دوران گاهی فقط برای عصر زندگی سرخپوستان آمریکا، پیش از ورود اشغال‌گران اروپایی مطرح می‌شود. دوران پیشاکلمبی در مباحث تاریخی به دوران تمدنهای بسیار کهن قاره آمریکا مثل اولمک، آزتک‌ها، مایاها و امپراتوری اینکا نیز اشاره دارد.[۱]

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
  1. Sorenson, John L. and Johannessen, Carl L. (2006) "Biological Evidence for Pre-Columbian Transoceanic Voyages." In: Contact and Exchange in the Ancient World. Ed. Victor H. Mair. University of Hawai'i Press. Pp. 238-297. ISBN 978-0-8248-2884-4; ISBN 0-8248-2884-4