دوربین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دوربین واژه‌ای است که برای نامیدن چندین گونه از ابزار به کار می‌رود: