دوره هفتم مجلس شورای ملی

هفتمین مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۴۷ هـجری قمری بازگشایی و در ۱ آبان ۱۳۰۹ (۳۰ جمادی الاول ۱۳۴۹) پایان یافت. در این دوره مخالفان رضا شاه چون سید حسن مدرس از راهیابی به مجلس بازماندند.

منابعویرایش