دوره پنج دودمان و ده پادشاهی

دوره‌ای از تاریخ چین ۹۰۷-۹۷۹

دورهٔ پنج سلسله و ده پادشاهی (۹۰۷–۹۶۰ میلادی) دورهٔ ملوک الطوایفی در چین بود. در این دوره حکومت‌های مختلفی بر این سرزمین فرمان می‌راندند. این دوره مابین سقوط تانگ و تأسیس سونگ می‌باشد. در این دوره، در شمال چین، حکومت‌ها به نوبت جانشین یکدیگر می‌شدند اما در جنوب چین ده دولت متفاوت هم‌زمان حکم می‌راندند.

ده پادشاهی در سال ۹۲۳ میلادی

این دولت‌ها عبارتند از:

پنج سلسلهویرایش

ده پادشاهیویرایش

منابعویرایش

[۱]