دولت واشینگتن (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

دولت واشینگتن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: