دونده کسی که در یک، دو، یا چند مادهٔ دو در ورزش دو و میدانی مهارت دارد و در آن با سایر شرکت‌کنندگان رقابت می‌کند.

پیکرهٔ برنزیِ بتی کاتبرت، دوندهٔ سرعتیِ استرالیایی

دوندگان، در ورزش دو و میدانی، در دسته‌های زیر فعالیت می‌کنند:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • راهنمای مقدماتیِ دویدن، اثر یان مک‌نیل، ترجمهٔ آرش حسینیان و الهام ذوالقدر، ۱۳۹۴ نسخهٔ دیجیتال

پیوندها ویرایش