باز کردن منو اصلی

دوک‌نشین لوکا دولتی ایتالیایی از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۷ میلادی بود که پایتخت آن در شهر لوکا قرار داشت.

دوک‌نشین لوکا
Ducato di Lucca

۱۸۱۵–۱۸۴۷
پرچم نشان نظامی
دوک‌نشین لوکا (سبز).
پایتخت لوکا
زبان‌(ها) ایتالیایی
دولت پادشاهی مشروطه
دوک
 - ۱۸۱۵–۱۸۲۴ ماریا لوئیسا
 - ۱۸۲۴–۱۸۴۷ شارل اول
تاریخچه
 - کنگره وین ۹ ژوئن ۱۸۱۵
 - بدست توسکانی فتح شد. ۱۷ دسامبر ۱۸۴۷
یکای پول پوند لوکان

این دوک‌نشین در ۱۸۱۵ میلادی به موجب کنگره وین ایجاد شد. این ناحیه به این دلیل ایجاد شد که جبرانی برای خاندان بوربون-پارما باشد که قلمرو سابق آن‌ها یعنی دوک‌نشین پارما به ماری لوئیز، دوشس پارما واگذار شده بود.

منابعویرایش